અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Latest Instructions about UDISE+ form

By | June 20, 2023

Latest Instructions about UDISE+ form

Regarding to work in CTS under UDISE+ 2022/23

Latest Educational News on www.latestnokri.xyz. Latest Educational circular and Educational Study material from this websites. Daily open this website.

Latest Instructions about filling UDISE+ form

UDISE+ 2022-23ની કામગીરી કરવા બાબત લેટર વાંચવા માટે તથા મહત્વપૂર્ણ માહિતી

મહત્વપૂર્ણ લિંક

યુ ડાયસ પ્લસ એન્ટ્રી કેવી રીતે કરવી સંપૂર્ણ સમજ માટે અહીં ક્લિક કરો 

 

મહત્વપૂર્ણ લિંક

UDISE+ 2022/23 વિદ્યાર્થીઓના ડેટા એન્ટ્રીની કામગીરી બાબત 20/6/23નો લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક

UDISE+ 2022/23 અંતર્ગત CTS માં કામગીરી કરવા બાબત 10-4-2023નો લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક
યુ ડાયસ+ 2022-23  ફોર્મ ભરવા કઈ કોલમમાં કઈ વિગત ભરવી તેની સંપૂર્ણ સમજ માટે અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક

UDISE+ ફોર્મ  માટે લોગીન કેવી રીતે કરવું ?  વિડિયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

Udise + ફોર્મ Profile અને Facilities ની માહિતી માટે  તેનો વિડીયો જૉવા અહીં ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

UDISE+ ફોર્મમાં શિક્ષક માહિતી અપડેટ્સ કરવી નવા આવેલ શિક્ષક ઉમેરવા બદલીથી ગયેલ શિક્ષકોને ડિલીટ કરવા તે માટે અહીં ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

UDISE+ ફોર્મમાં પાસવર્ડ કેવી રીતે બદલવો ? પ્રોફાઈલ ચેક કરવી અને બદલવી તે માટે અહીં ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

UDISE+ 2022-23ની કામગીરી કરવા બાબત લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

UDISE+ની કામગીરી સમજ માટે માર્ગદર્શિકા ડાઉનલોડ કરવા  અહીં ક્લિક કરો.

 

UDISE+ 2022/23 અંતર્ગત CTS માં કામગીરી કરવા બાબત

 

 

અગત્યની લીંક 

UDISE+ 2022/23 અંતર્ગત CTS માં કામગીરી કરવા બાબત

Important Link 

યુ ડાયસ+ 2022-23  ફોર્મ ભરવા બાબત અગત્યની સૂચનાઓ 

Download UDise+ Latest Circular : Click Here
 
Read Latest instructions about Filling U Dise Form : Click Here
US specific) In the U.S., there are two types of health insurance – tax payer-funded and private-funded.[3] An example of a private-funded insurance plan is an employer-sponsored self-funded ERISA plan. The company generally advertises that they have one of the big insurance companies. However, in an ERISA case, that insurance company “doesn’t engage in the act of insurance”, they just administer it. Therefore, ERISA plans are not subject to state laws. ERISA plans are governed by federal law under the jurisdiction of the US Department of Labor (USDOL). The specific benefits or coverage details are found in the Summary Plan Description (SPD). An appeal must go through the insurance company, then to the Employer’s Plan Fiduciary. If still required, the Fiduciary’s decision can be brought to the USDOL to review for ERISA compliance, and then file a lawsuit in federal court.
The individual insured person’s obligations may take several forms:[citation needed]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *