અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Useful Information to Download Teacher Online Internal Transfer 2023 Official Programme

By | May 17, 2023

Useful Information to Download Teacher Online Internal Transfer 2023 Official Programme

ગુજરાત રાજ્ય સરકારે રાજ્યના હજારો પ્રાથમિક શિક્ષકો અને શિક્ષણ સહાયકોની બદલીના નિયમોમાં ફેરફાર કરીને તેમને અસર થાય તેવા નિર્ણય લીધા છે. નવા નિયમ અનુસાર, ધોરણ 1 થી 5 (પ્રાથમિક શિક્ષણ) અને ધોરણ 6 થી 8 (ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષણ) હવે અલગ એકમ તરીકે ગણવામાં આવશે. આ એકમોમાં ફરજ બજાવતા શિક્ષક અથવા શિક્ષક સહાયકની પણ અલગથી બદલી કરવાની રહેશે.

પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓના પ્રકાર

 

 • આંતરિક બદલી
 • આરસ પારસ બદલી
 • જીલ્લાફર બદલી
 • ગંભીર બિમારીઓના કેસોનું સ્થાનાંતરણ
 • વહીવટી કારણોસર ટ્રાન્સફર

ગુજરાત પ્રાથમિક શિક્ષકોના બદલીના નવા નિયમોમાં શું નવા ફેરફારો છે ?

ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં આવેલી સરકારી કોર્પોરેશન સ્કૂલોના પ્રાથમિક શિક્ષકો વિદ્યાસહાયકો અને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષકો માટે નવા બદલી નિયમો જાહેર કર્યા છે. નવા નિયમોમાં સરકારે હાઇકોર્ટના ચુકાદા અને પગલે ઘણી જોગવાઈઓમાં ફેરફાર કર્યો છે તેમજ ગુજરાત પ્રાથમિક શિક્ષક બદલીના નવા નિયમો 2023 જેમાં ખાસ કરીને રસપ્રદ જિલ્લા બદલીમાં 55 વર્ષની વય મર્યાદા વધારીને 56 કરાઇ છે. ત્યારે અરસપરસ આંતરિક જિલ્લા બદલીમાં મર્યાદા 53થી વધારીને 55 કરવામાં આવી છે.
હાઇકોર્ટના ચુકાતા બાદ અગાઉના તમામ ઠઢાવો રદ કરવામાં આવ્યા. સરકારી નોકરી કરનાર દંપત્તિના કેસમાં કોઈપણ વિભાગમાં ત્રણ વર્ષની નોકરી બાદ બદલી માન્ય રાખવામાં આવી.
સરકારી દંપતીના કેસમાં પત્ની કે પતિ હવે સરકારના કોઈપણ વિભાગમાં ત્રણ વર્ષની નોકરી ધરાવતા હશે તો બદલી માટે માન્ય ગણાશે. અગાઉ એક જ જિલ્લામાં એક જ ઓફિસરમાં ત્રણ વર્ષની નોકરી ફરજિયાત હતી. જ્યારે બદલી માંગનારા પતિ કે પત્નીની કચેરી જે જિલ્લાના નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની શાળામાં હોય ત્યાં અગ્રતાનો લાભ મેળવી શકાશે. આ ઉપરાંત ધોરણ 1 થી 5 ના શિક્ષકોને અને ધોરણ 6 થી 8 ના નોકરી માટેનો વિકલ્પ અપાય કે, શિક્ષકે મેળવે ત્યારે સિન્યોરીટી શિક્ષક તરીકે જોડાયા ત્યારથી મૂળ નોકરીથી ગણાશે અગાઉ વિકલ્પ પસંદ કર્યા તારીખથી કે ધોરણ 6 થી 8 માં જોડાયાની તારીખથી સિન્યોરિટી ગણાતી હતી.

 

પ્રાથમિક શિક્ષકોના ઓનલાઈન બદલી કેમ્પનો કાર્યક્રમ

 

 1. જિલ્લાઓ દ્વારા ખાલી જગ્યાઓની માહિતી ઓનલાઇન એન્ટર કરવાની કામગીરી :
 2. ખાલી જગ્યાઓનો વેરિફિકેશન કરવાની કામગીરી :
 3. શિક્ષક વિદ્યા સાહેબ દ્વારા આંતરિક બદલીઓ માટે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની કામગીરી :
 4. તાલુકા દ્વારા અરજી ફોર્મ વેરિફિકેશન કરી અને જિલ્લા કક્ષાએ મંજૂર અરજી વેલીડેશન માટે રજૂ કરવાની કામગીરી :
 5. જિલ્લા કક્ષાએ અરજીઓની ચકાસણી કરી એપ્રુવલ કે રિજેક્ટ કરી અને એપ્રુવલ અરજીઓ અપલોડ કરવાની કામગીરી :
 6. ડેટા વેરિફિકેશન અને પ્રોસેસિંગ સમયગાળો
 7. ઓનલાઇન શિક્ષક વિદ્યા સહાયકોએ આંતરિક બદલીઓના હુકમ મેળવી લેવાની કામગીરી :

 

કેટલીક અગત્યની લીંક

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

 

મહત્વપૂર્ણ લિંક

મહત્વપૂર્ણ લિંક

મહત્વપૂર્ણ લિંક

મહત્વપૂર્ણ લિંક

 

Gujarat Primary Teacher Online Transfer Camp”

1. ગુજરાત પ્રાથમિક શિક્ષક ઓનલાઇન ટ્રાન્સફર કેમ્પ

2. ગુજરાત પ્રાથમિક શિક્ષક બદલી કેમ્પ

3. ગુજરાત પ્રાથમિક શિક્ષક ટ્રાન્સફર મેળવો

4. ગુજરાત પ્રાથમિક શિક્ષક બદલી યોજના

5. ગુજરાત પ્રાથમિક શિક્ષક ટ્રાન્સફર કેમ્પ ની તારીખો

6. ગુજરાત પ્રાથમિક શિક્ષક ઓનલાઇન બદલી માટે ફોર્મ ભરો

7. ગુજરાત પ્રાથમિક શિક્ષક ટ્રાન્સફર કેમ્પ માટે નવી યાદી

8. ગુજરાત પ્રાથમિક શિક્ષક બદલી પ્રક્રિયા ઓનલાઇન

9. ગુજરાત પ્રાથમિક શિક્ષક ટ્રાન્સફર સુચનાઓ

10. ગુજરાત પ્રાથમિક શિક્ષક ઓનલાઈન બદલી ફોર્મ

dpegujarat.in is Official web Postal For Online Teachers Transfer (Badli Camp) in Gujarat

ઓનલાઈન જિલ્લા આંતરિક શિક્ષક બદલી 2022 / online Teachers Transfer Call Letter, Admit Card, Order, Application Form @ www.dpegujarat.in or dpegujarat.org official website | How to Fill Teachers Transfer From Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *