અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

DHORAN -10 PACHHI SHU ? KARKIRDI MARGDARSHAN.

By | April 22, 2023

DHORAN -10 PACHHI SHU ? KARKIRDI MARGDARSHAN.

Today every parent has the same concern about their children’s studies that what to do after 10th and 12th? There are bright career opportunities even after 10th. Many times due to lack of proper information some parents/bright children are not able to take the right decision. .So hoping this information will be useful to all parents and students

ધોરણ-૧૦ પછી શું?

ધોરણ – ૧૦ પછી શું કરશો? After Std.10 ?
વિગતે PDF માં જુવો

વર્તમાન સમયમાં દરેક માતા-પીતાને પોતાના સંતાનોની તથા વિદ્યાર્થીને પોતાની ભાવી કારકિર્દી પ્રશ્નો સતાવતા હોય છે.ઘણી વાર યોગ્ય માહિતીના અભાવે પણ માતા-પિતા કે વિધાર્થી કારકિર્દી અંગે યોગ્ય નિર્ણય લઇ શકતા નથી.ધો.૧૦ પછી પણ ઉજ્જવળ કારકિર્દીની તકો રહેલી છે.અહીં ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રકાશિત લેટેસ્ટ માહિતી આપવામાં આવી છે ,જે દરેક વાલી તથા વિદ્યાર્થીને ઉપયોગી બનશે તેવી આશા છે…………

એસ.એસ.સી પછી કારકિર્દી વિકલ્પો

અહીંથી આકર્ષક પીડીએફ ડાઉનલોડ કરો

મહત્વપૂર્ણ કડીઓ :::::

કરકીર્દી માર્ગદર્શન 2021 પુસ્તક ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

આ પુસ્તકમાં કારકિર્દી માર્ગદર્શન માટે દસેક લેખો છે જેમ કે જાહેર સેવા ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી, પત્રકારત્વ
IISC, સાયબર સુરક્ષાના અભ્યાસક્રમો, ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ, એજ્યુકેશન લોન, વિવિધ યુનિવર્સિટીઓમાં અભ્યાસક્રમો, IGNOU અભ્યાસક્રમો વગેરે…ધોરણ – ૧૦ પછી કારકિર્દીના વિકલ્પો 


 
 
 
 
 
 

મેળવો ગુજરાતીમાં સંપૂર્ણ માહિતી

ધોરણ ૧૦ પછી શું ?

એસ.એસ.સી. પછી કારકીર્દિ (AFTER SSC)

CLICK HERE
Covers Gujarati and English Medium for GSEB APP .

– Covers Previous Year Board Paper in All 10,11,12 Sci & Commerce in PDF format for download in your mobile.

– Covers All Subjects in GSEB Std. 10 i.e. Maths,Science,Social Study,English(FL & SL),Gujarati(FL & SL),Sanskrit,Hindi,Computer

– Covers GSEB Std 11,12 Science, i.e. Maths,Physics,Chemistry,Biology

– Covers All Subject in Std 12 Commerde i.e. Account,Commerce and Management,Economics,S.P.,Statistics,Computer etc.

– Having questionbank of morethan 25000 questions for both eng & gujarati medium.

– It covers both Texbook MCQ as well as Pervious Year Question Paper MCQ, Very Short Answer (VSA), Long Answer (LA) and MCQs by Experts.

 

DOWNLOAD કારકિર્દી માર્ગદર્શન અંક ૨૦૨૦

ધોરણ ૧૦ પછી શું કરશો ? After Std.10 -Detail In PDFToday every parent has the same concern about their children’s studies that what to do after 10th and 12th? There are bright career opportunities even after 10th. Many times due to lack of proper information some parents/bright children are not able to take the right decision. .So hoping this information will be useful to all parents and students

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *