અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Manav kalyan Yojana 2023 e kutir Gujarat.

By | April 16, 2023
 • Manav kalyan Yojana 2023 e kutir Gujarat.

  About

  Manav Kalyan Yojana 2023: Manav Kalyan Yojana Application Form: Government of Gujarat runs various schemes to give financial footing to small entrepreneurs and help them in their business and make them self-reliant. One such scheme is Manav Kalyan Yojana 2023: Manav Kalyan Yojana 2023. A total of 28 types of business are provided as tools kit assistance in this scheme. Let’s get all the information about this scheme.

  Manav Kalyan Yojana 2023: Manav Kalyan Yojana Application Form People whose annual income limit is 1,20,000 at rural level can apply for this assistance and people living in urban area whose income limit is 1,50,000 for Manav Kalyan Yojana One can apply online by visiting its weekly website https://e-kutir.gujarat.gov.in.

  This scheme to assist small entrepreneurs provides assistance in the form of tool kit of additional tools/equipment to create adequate income and self-employment opportunities for economically backward sections. This scheme has been introduced since 1995 to replace the earlier Swarojgar scheme to improve the economic condition of persons/artisans living below the poverty line. This includes tools/tools support toolkit for 28 types of businesses like feria, vegetable seller, carpentry, etc. to create self-employment opportunities for people from weaker sections of the society whose annual family income is below the prescribed limit for carrying out small trades/businesses. Given in limits.

  Manav kalyan Yojana 2023 e kutir Gujarat

  માનવ કલ્યાણ યોજના વ્યવસાય લીસ્ટ

  માનવ કલ્યાણ યોજના 2023 મા નીચેના વ્યવસાય માટે સાધન સહાય ટુલ્સ કીટ મળવાપાત્ર છે.

  • કડીયાકામ
  • સેન્ટીંગ કામ
  • વાહન સર્વિસીંગ અને રીપેરીંગ
  • મોચી કામ
  • ભરત કામ
  • દરજી કામ
  • કુંભારી કામ
  • વિવિધ પ્રકારની ફેરી
  • પ્લ્બર
  • બ્યુટી પાર્લર
  • ઇલેક્ટ્રીક એપ્લાયંસીસ
  • ખેતીલક્ષી લુહારી/વેલ્ડીંગ કામ
  • સુથારી કામ
 • ધોબી કામ
 • સાવરણી સુપડા બનાવનાર
 • દુધ-દહીં વેચનાર
 • માછલી વેચનાર
 • પાપડ બનાવટ
 • અથાણાં બનાવટ
 • ગરમ, ઠંડાપીણાં, અલ્પાહાર વેચાણ
 • પંચર કીટ
 • ફલોરમીલ
 • મસાલા મીલ
 • રૂ ની દીવેટ બનાવવી (સખી મંડળની બહેનો)
 • મોબાઇલ રીપેરીંગ
 • પેપર કપ અને ડીશ બનાવટ (સખી મંડળ)
 • હેર કટીંગ (વાળંદ કામ)

Income Limit

It is mandatory for rural beneficiaries to be included in the poverty line list of the District Rural Development Department. This beneficiary does not have to submit proof of income.

Or

Applicant’s family income should be upto Rs.120000/- for rural area and upto Rs.150000/- for urban area, Taluka Mamlatdar or Municipal Chief Officer or authorized officer of Municipal Corporation in metropolitan area has to submit income proof.

Applicant’s family income should be upto Rs.120000/- for rural area and upto Rs.150000/- for urban area, Taluka Mamlatdar or Municipal Chief Officer or authorized officer of Municipal Corporation in metropolitan area has to submit income proof.

Important Date

Applications online Start:- 01/04/2023

Applications online Closed :- – –

Step For Online Appliction

Manav Kalyan Yojana e kutir Gujarat

 1. Register Yourself
 2. Login & Profile Update
 3. Apply For The Scheme
 4. Submit Your Application

Document list

aadhar card
Ration card
Proof of Residence (Electricity Bill / License / Lease Agreement / Election Card)
An example of caste
Example of income
Evidence from studies
Evidence of vocational training
Affidavit (Notarized Affidavit)
Agreement

Importanat Links

 

ઓફીસીયલ વેબસાઇટ પર માહિતી વાંચો અહિં ક્લીક કરો
ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ અહિં ક્લીક કરો
જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર સરનામા અહિં ક્લીક કરો
વારંંવાર પુચાતા પ્રશ્નો pdf CLICK HERE
Manav kalyan Yojana 2023 e kutir Gujarat

For New Individual Registration વ્યક્તિગત રજીસ્ટ્રેશન Click Here

 

For New Sakhi Mandal / Industrial Cooperative Society / NGO Registration / Khadi Institution – Mandali

 સખી મંડળ
Click Here

 

Manav kalyan Yojana 2023 e kutir Gujarat

 

Helpline

9909926280 and 9909926180 if any special information is required to apply online in this scheme. On which you can contact. Also, more information will be available from the District Industry Center of your district. Address and phone number of District Industry Center of all districts are given below. On which you can contact.

Important :- Please Confirm all the Information on Official Website / Notification / Advertisement.
We have Provided Official Website / Notification / Advertisement’s Details Above

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *