અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Digubha, the president of the State Primary Teachers Union, clarified about the conference to be held at Gandhinagar.

By | February 11, 2023

Digubha, the president of the State Primary Teachers Union, clarified about the conference to be held at Gandhinagar.

ગાંધીનગર ખાતે યોજાનાર અધિવેશન બાબતે રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ ના પ્રમુખ દિગુભા એ કરી સ્પષ્ટતા.

અગત્યની લીંક

વીડિયો જોવા નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો.

https://youtu.be/RIO0cXaRjiU

Chitrakutdham Talgajarda – Morari Bapu

Following are the features of this App.

– Quotes

Quotes (SuVaakya) recited by Bapu during Kathas and several other occasions

– Daily Katha Clips

Daily short videos from Katha’s

– Ram Charit Manas

Chopai from Ram Charit Manas (Gita Press Version)

– Katha Chopais

Chopai of Ram Charit Manas which formed the base of Bapu’s Kathas

– Katha E-Books

E-Books of the katha booklets which have been made so far.

*iOS

E-Books will open in iBooks.

*Android

Andriod users will be asked to download a particular (pre connected) app from the Play

Store. Upon opening the app, click on the the E-Book which will get downloaded and

then can be viewed in this app.

Live video of on-going Ram Katha.

– Social Media

Direct links to all platforms of Chitrakutdham Talgajarda. YouTube / Facebook / Instagram / Telegram / Twitter

– Audio Player

Shall play all the songs on the app

– Events

Details of yearly events and upcoming events being organised by the Shri Chitrakutdham

Trust

– Media

*Photos

*Sher O Shayari

Shayari’s spoken by bapu during katha’s authored by him & those of others

*Other Videos

Video clips of Prasangs, Interviews, Speeches & other subjects spoken by Bapu

*Audios

Audio tracks of Sankirtan, Stuti and other melodies sung by Bapu during katha

*Articles

News Articles related to Bapu

– What’s New

New updates from Shri Chitrakutdham Trust

– Upcoming Kathas

Information of the upcoming kathas as provided by the organisers

– Favourites

You can add any content into this section and view the same in offline mode.

– Share

You can share all the App &/ contents of this app with you friends and family through any

other social media app available on your phone.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *