અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Jawahar Navodaya Vidhyalaya Online Test Quiz Link 

By | January 30, 2023

Jawahar Navodaya Vidhyalaya Online Test Quiz Link 

Jawahar Navodaya Vidhyalaya Online Test Online Exams is the leading solution provider of online examination application, trusted by many examiners and students since last four years.Our mission is to design and implement an easy-to-use online examination system. Online exams will help the Examiner to improve their examination. We deeply understood the Examiner and Student and their pain areas. Online Exams have provided an efficient and time-saving solution for online examination those will helps to Examiners and Students. We are providing an Online Exams platform for Universities, Institutes, Examiners to analyze, measure and improve the exams and their efficient management.
સંસ્થાનું નામ જવાહર નવોદય વિદ્યાલય સમિતિ
આર્ટિકલનું નામ JNV District wise Selection List 2023-24
આર્ટિકલ ની કેટેગરી Sarkari Result , Result
jnv ફૂલ ફોર્મ જવાહર નવોદય વિદ્યાલય
પ્રોવિઝનલ લીસ્ટ જાહેર
ઓફિસિઅલ વેબસાઈટ https://navodaya.gov.in

જિલ્લાવાઈઝ સીલેકશન લીસ્ટ પ્રોવિઝનલ લીસ્ટ

Aravalli Navoday Selection List Pdf 2023 અહી ક્લિક કરો
panchmahal Navoday Selection List Pdf 2023 અહી ક્લિક કરો
Chhota udepur Navoday Selection List Pdf 2023 અહી ક્લિક કરો
Dwarka Navoday Selection List Pdf 2023 અહી ક્લિક કરો
Kutch Navoday Selection List Pdf 2023 અહી ક્લિક કરો
Porbandar Navoday Selection List Pdf 2023 અહી ક્લિક કરો
Jamnagar Navoday Selection List Pdf 2023 અહી ક્લિક કરો
Rajkot Navoday Selection List Pdf 2023 અહી ક્લિક કરો
Gir somnath Navoday Selection List Pdf 2023 અહી ક્લિક કરો
Morbi Navoday Selection List Pdf 2023 અહી ક્લિક કરો
Jawahar Navodaya Vidhyalaya Online Test Quiz Link
Welcome to Testbook – The most trusted exam preparation app for competitive exams. Supported by a community of 2 crore+ students, we offer a flawless online coaching experience for all major government exams for FREE. With various sectors such as railways, banking, SSC, etc., exams like SBI Clerk & SBI PO, SSC CGL, SSC CHSL, SSC GD Constable, MTS, RRB Group D & JE, DFCCIL, UP Police SI, DSSSB, RRB NTPC CBT 2, RRB NTPC ASM Psycho, Airforce Group X, Airforce Group Y, IBPS RRB PO & Clerk, IBPS SO, RVUNL, UPSSSC PET, IBPS PO, IBPS Clerk, UPSC IAS, MP Police Constable, REET, SUPER TET, CTET, SSC CPO, MPPSC, Navy AA and SSR, UPTET, UP B.Ed JEE, WBP, SSB, etc., we aim at providing the best learning environment with an end-to-end preparation model. We’ve introduced live coaching, free mock tests, personalized doubts sessions, a dedicated coach, and PDF Notes.
MISSION JAVAHAR NAVODAY QUIZ
Quiz creator : B I Godhani (GOVT.PRIMARY TEACHER)
SHREE KUNTASI PRIMARY SCHOOL – BLOCK:MALIYA ,DIST:MORBI
જવાહર નવોદય વિદ્યાલય પ્રવેશ પરીક્ષાની તૈયારી કરતા બાળકો જાતેજ પોતાનું જ્ઞાન ચકાસી શકે અને યોગ્ય દિશામાં મહેનત કરે તે માટે પરીક્ષાના સંપૂર્ણ સિલેબસ ને આવરી લેતી ઓનલાઈન ક્વિઝ શ્રેણી શરુ કરવામાં આવી છે.
90% કે તેથી વધુ ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીને સોફ્ટ કોપીમાં 
એક સર્ટિફિકેટ પણ મળશે. 
નીચે આપેલ લિંક પરથી આપ ક્વિઝમાં ભાગ લઈ શકશો.

Online Exams tries to focus on the improvement of Online Exams with highly advanced technology.We have optimized Online Exams options for Universities, Institutes, Teachers, and Examiners to manage their online exams in their own ways and make it more reliable for their students. The advanced features available in our system make it more user-friendly and goal-oriented.

  • MTestM is an exam creator application that allows you to create, publish and share exams. Creating an exam has never been easier. You can add different types of questions on an Excel spreadsheet.
    MTestM is used by educators, trainers, non-profits, businesses and other professionals who need an easy way to quickly make exams, tests, and quizzes online. You can create and publish your first exam in a few minutes!

પેપર અને omr છેલ્લે છેઃ

👫નવોદય હોલ ટિકિટ પ્રવેશ પત્ર

 

🙏જવાહર નવોદય વિદ્યાલય ની હોલ ટિકિટ  ડાઉનલોડ કરો 

👉અહીંયા rk parmar શિક્ષક દ્રારા બનાવેલ quiz મુકવા માં આવી છે. ગુગલ ફોર્મ પર ક્લીક કરવી 

Quiz 1 આકૃતિ  *કવિઝ નંબર 1 ➡️ અલગ પડતી આકૃતિ શોધો.*

https://forms.gle/tyUveJa71B8msQSo9

*કવિઝ નંબર 2 ➡️  સમાન આકૃતિ શોધો.

 https://forms.gle/25BrSywjDcQmxaoo9

 

*કવિઝ.3 (આકૃતિ માંથી લુપ્ત થયેલ ભાગ શોધો)*
 

 

https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs?AspxAutoDetectCookieSupport=1

 

Official websitenavodaya.gov.in

👫ઓફીસિયલ નોટીફિક્શન જોવા માટે અહી ક્લિક કરો

👫પરીક્ષા પદ્ધતિ માટે અને પેપર સ્ટાઈલ માટે અહી ક્લિક કરો

👫નવોદય પ્રેકટીસ માટે omr શીટ નમૂનો 

નવોદય પેપર 2017 downlod

નવોદય પેપર પ્રેકટીસ 1 downlod

નવોદય પેપર પ્રેકટીસ 2 downlod

નવોદય પેપર પ્રેકટીસ 3 downlod

નવોદય પેપર પ્રેકટીસ 4 downlod

નવોદય પેપર પ્રેકટીસ 5 downlod

નવોદય nmms pdf. Downlod

નવોદય પેપર વર્ષ 2022 અહિં ક્લીક કરો


નવોદય પેપર વર્ષ 2021 અહિં ક્લીક કરો

 

નવોદય પેપર વર્ષ 2020 અહિં ક્લીક કરો

નવોદય પેપર વર્ષ 2019 અહિં ક્લીક કરો

 

નવોદય પેપર વર્ષ 2018 અહિં ક્લીક કરો

નવોદય નું રિઝલ્ટ જોવા અહીં કલિક કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *