અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

VARSH 2023 ALL DISTRICT JAHER RAJA LIST. 

By | January 24, 2023

VARSH 2023 ALL DISTRICT JAHER RAJA LIST.

2023 Calendar and Indian Holidays Calendar 2023 with Festivals & Tithi in Hindi
2023 Calendar – Shubh Calendar 2023 and 2023 Calendar App Contains High Quality Images of 2023 Calendar, Holidays list 2023, Festivals list 2023, Panchang details, Auspicious days / Shubh Muhurat For India 2023

FEATURES OF 2023 CALENDAR – SHUBH CALENDAR 202

* Easy And Simple To Use
* High Quality Images Of 2022 Calendar
* List Of Indian Festival Calendar 2022

* View Maasam, Vaaram, Tithi, Panchang And Nakshatram, Auspicious days / Shubh Muhurat, Amavasya, Poornima, Vivah muhurat for 2022 Calendar

* All 2022 Calendar events for all the religions
* Muslim Holiday List Calendar 2022
* Hindu Festivals Calendar 2022
* Parsi Christian festivals Calendar 2022
* Detail information about lunar events
* Reminds about festivals one day before festivals
* Best calendar 2022
* Best Hindu Calendar 2022
* Zoom in / Zoom out the calendar
* Sankranthi details
* Festival details
* Hindi Panjika

2022 Calendar – Shubh Calendar 2022 also contains Daily timing and position of Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset, Nakshatra, Yoga, Rasi, Karna, Sun-sign, Moon-sign, Rahu Kalam, Gulika Kala

* Shubh Muhurat 2022 details (Marriage dates, Vehicle Purchase, Namakaran, Grih Pravesh)

Restricted Holidays in India 2022

Restricted Holidays or RHs are those holidays that are optional in nature and can be taken purely atthe discretion of employee. It is not mandatory for any employer to close his/ her organization during these holidays

2022 Calendar – Shubh Calendar 2022 also contains Daily timing and position of Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset, Nakshatra, Yoga, Rasi, Karna, Sun-sign, Moon-sign, Rahu Kalam, Gulika Kala

* Shubh Muhurat 2022 details (Marriage dates, Vehicle Purchase, Namakaran, Grih Pravesh)

Restricted Holidays in India 2022

Restricted Holidays or RHs are those holidays that are optional in nature and can be taken purely atthe discretion of employee. It is not mandatory for any employer to close his/ her organization during these holidays

 

ગુજરાત : તમામ જિલ્લાની જાહેર અને મરજીયાત રજાઓની સૂચિ PDF – 2023
ક્રમ જિલ્લાનું નામ Download Link  
1 કચ્છ ડાઉનલોડ કરો  
2 બનાસકાંઠા ડાઉનલોડ કરો  
3 અમદાવાદ ડાઉનલોડ કરો  
4 આણંદ ડાઉનલોડ કરો  
5 અરવલ્લી ડાઉનલોડ કરો
6 ભરુચ ડાઉનલોડ કરો  
7 ભાવનગર ડાઉનલોડ કરો  
8 બોટાદ ડાઉનલોડ કરો  
9 છોટા ઉદેપુર ડાઉનલોડ કરો  
10 દાહોદ ડાઉનલોડ કરો  
11 ડાંગ ડાઉનલોડ કરો  
12 દેવભૂમિ દ્વારકા ડાઉનલોડ કરો  
13 ગાંધીનગર ડાઉનલોડ કરો  
14 ગીર સોમનાથ ડાઉનલોડ કરો  
15 જામનગર ડાઉનલોડ કરો  
16 જુનાગઢ ડાઉનલોડ કરો  
17 ખેડા ડાઉનલોડ કરો  
18 અમરેલી ડાઉનલોડ કરો  
19 મહીસાગર ડાઉનલોડ કરો  
20 મહેસાણા ડાઉનલોડ કરો  
21 મોરબી ડાઉનલોડ કરો  
22 નર્મદા ડાઉનલોડ કરો  
23 નવસારી ડાઉનલોડ કરો  
24 પંચમહાલ ડાઉનલોડ કરો  
25 પાટણ ડાઉનલોડ કરો  
26 પોરબંદર ડાઉનલોડ કરો  
27 રાજકોટ ડાઉનલોડ કરો  
28 સાબરકાંઠા ડાઉનલોડ કરો  
29 સુરત ડાઉનલોડ કરો  
30 સુરેન્દ્રનગર ડાઉનલોડ કરો  
31 તાપી ડાઉનલોડ કરો  
32 વડોદરા ડાઉનલોડ કરો  
33 વલસાડ ડાઉનલોડ કરો
Indian Gazetted Public Holiday & Festivals
– Indian Restricted Holiday & Festivals
– Hindi calendar dates
– Reminder Feature
– Syncs with Google Calendar
– Date Calculator
– Interactive Mode
– Pan and Zoom feature
– Daily Notes
– Available for year 2020, 2021 & 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *