અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

15 August/26 January Dance Program 

By | January 11, 2023

15 August/26 January Dance Program 
15 August /26 January Dance Programme Usefull Dance And Song List One Place Colletion By CurrentGujarat.net.15 August/26 January Dance Program Usefull Dance And Song List.Ekpatriy abhinay,Video move song,Comedy natak,drama,abhinay geet,action songs,speech gujarati,hindi and english,Group Dance,Group song,Group Dance Video,Speech,Group song,Patriotic song,Speech,addressing,kids of kv yavatmal,Flag Hosting,School mama karavi sakay teva Dance video,Ek Patriy Abhinay and a lot progressively Useful For Programs.Free 15 August/26 January Deshbhakti Dance Jalwa Performance Republic Day Performance mp3 download from currentgujarat.com.New 15 August/26 January Deshbhakti Dance Jalwa Performance 15 August/26 JanuarySchool Dance Program Bokaro Deshbhakti Song Jalwa Choreographer Ani Jaan Ani Dance Class mp3.

 

RSHTRADHVAJ BANHDVA NI RIT
VIDEO 1 Click here – VIDEO 2 Click here
DVAJ VANDAN VIDHI & RASHTRAGIT NI MAHITI.
PAGE 1 – PAGE 2

DESHBHAKTI NARA SUPER COLELTION PDF FILE DOWNLOAD PDF

CLICK HERE TO DOWNLOAD

Dhvaj Vidhi TATHA Dhvaj Kshetra Ni PDF File Download Karo

DESHBHAKTI SHAYARI KARYKRAM SANCHALAN KARVA MATE UPAYOGI.

CLICK HERE TO DOWNLOAD

 

 

હર ઘર ત્રિરંગાનુ સર્ટિફિકેટ મેળવવા માટે અહીં ક્લિક કરો

 

 

 

15 August/26 January Dance Program Usefull Dance And Song List 
15 August/26 January Dance Program Usefull Dance And Song List..Sanskritik Program List Jema 26 January Ane 15 August Na Divse Karavi Sakay Teva Dance. Most recent 26 January Desh Bhakti Songs List 2018 | Republic Day Patriotic Songs Playlist for Dance Download Free 26 January Dance Performance MP3 Songs For School Students. We are giving you the best assortment of tunes for the up and coming Republic Day this year. So check the article for additional.India observes Independence Day on August 15 every year. India turned into a free country on August 15, 1947, so a gazetted occasion is held every year to recall this date.

Is Independence Day a Public Holiday? 
Freedom Day is an open occasion. It is a three day weekend for the overall public, and schools and most organizations are shut.

What Do People Do? 
Autonomy Day is a day when individuals in India give recognition to their pioneers and the individuals who battled for India’s opportunity previously. The period paving the way to Independence Day is when significant government structures are enlightened with series of lights and the tricolor shudders from homes and different structures. Communicate, print and online media may have unique challenges, projects, and articles to advance the day. Motion pictures about India’s political dissidents are likewise appeared on TV.

The president conveys the ‘”Address to the Nation” on the eve of Independence Day. India’s head administrator spreads out India’s banner and holds a discourse at the Red Fort in Old Dehli. Banner lifting functions and social projects are held in the state capitals and regularly include numerous schools and associations.

Numerous individuals go through the day with relatives or dear companions. They may eat an excursion in a recreation center or private nursery, go to a film or have lunch or supper at home or in a café. Others go kite flying or sing or tune in to energetic melodies.

Ekpatriy abhinay,Video dance song,Comedy natak,drama,abhinay geet,action songs,speech gujarati,hindi and english,Group Dance,Group song,Group Dance Video,Speech,Group song,Patriotic song,Speech,addressing,kids of kv yavatmal,Flag Hosting,School ma karavi sakay teva Dance video,Ek Patriy Abhinay and many more Useful For Programs.Free 15 August /26 January Deshbhakti Dance Jalwa Jalwa Performance Republic Day Performance mp3 download from currentgujarat.com.New 15 August /26 January Deshbhakti Dance Jalwa Jalwa Performance 15 August /26 JanuarySchool Dance Program Bokaro Deshbhakti Song Jalwa Choreographer Ani Jaan Ani Dance Class mp3.download 15 August /26 January Dance Programme Usefull Dance And Song List One Place Colletion By Current Gujarat click given link.

26 January ane 15 August School ma karavi sakay teva Dance video, Ek Patriy Abhinay and many more

 
26 January ane 15 August School ma karavi sakay teva Dance video, Ek Patriy Abhinay and many more

Dance Video Source : Youtube

 

Ek Patriy Abhinay

Gujarati Natak

Ekpatriy abhinay,Video dance song,Comedy natak,drama,abhinay geet,action songs,speech gujarati,hindi and english,Group Dance,Group song,Group Dance Video,Speech,Group song,Patriotic song,Speech,addressing,kids of kv yavatmal,Flag Hosting,School ma karavi sakay teva Dance video,Ek Patriy Abhinay and many more Useful For Programs.Free 15 August /26 January Deshbhakti Dance Jalwa Jalwa Performance Republic Day Performance mp3 download from currentgujarat.com.New 15 August /26 January Deshbhakti Dance Jalwa Jalwa Performance 15 August /26 JanuarySchool Dance Program Bokaro Deshbhakti Song Jalwa Choreographer Ani Jaan Ani Dance Class mp3.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *