અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Best App Caller Name Announcer 2023 

By | December 14, 2022

Best App Caller Name Announcer 2023

This handsfree Call & SMS announcer app lets you hear who is contacting you.

Welcome to Caller Name Announcer: Hands-Free Pro,an app that announces the caller name the instant you receive an incoming call or text messages. This is a powerful announcer app to help you drive safely & helps you interact with the device in situations when you’re physically limited.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

બદલી કેમ્પ વહેલી તકે કરાવવા શૈક્ષિક સંઘ ની રજૂઆત વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

 

અહીંથી જુઓ ઓપનિંગ શેરેમની LIVE 

ભવ્ય પ્રમુખ નગરીનો ડ્રોન વ્યુ વિડીયો

Features:
✔ Hear the name of the person calling you
✔ Read incoming SMS messages
✔ Read messages fromWhatsApp

New Widget
You can use the app widget to enable/disable the spoken announcements. This way you can turn off the system quickly if you aren’t in a good place to hear them.

Our caller ID feature also identifies also identifies unknown telephone numbers so you can know who called you even if the number is not in your Contact list. This call announcer & SMS announcer app for Android is ideal when you are working, driving, or doing other things and you need to put your phone on hands free mode. The best thing about Caller Name Announcer : Hands-Free Pro? It’s free to download and use for any Android user, user or phone.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *