અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Election mate Khub Agatya ni Mahiti Babat

By | November 12, 2022

Election mate Khub Agatya ni Mahiti Babat

Useful and handy tool for presiding officers on election duty

અગત્યની લીંક

ચુંટણી કામગીરીમાં રોકાયેલ કર્મચારીઓને મતદાનના બીજા દિવસે રજા (ઓન ડયુટી) આપવા બાબત પરિપત્ર 

અગત્યની લીંક

ચૂંટણીને અનુલક્ષીને મતદાન મથક પર કરવાની કામગીરી

મહત્વપૂર્ણ લીંક

ચૂંટણી ફરજ દરમિયાન નિભાવવામાં આવતા ભરેલા પત્રકો ડાઉનલોડ કરવા માટે 

ચુંટણી સ્ટાફને તાલીમ બાબત અગત્યનું મોડ્યુલ

અગત્યની લિંક

ચૂંટણી ફરજ દરમિયાન નિભાવવામાં આવતા ભરેલા પત્રકો.

Election mate Khub Agatya ni Mahiti Babat
The penetration of IT in governance specially election management is highly skillful task. ECI is proactively using IT solutions in many areas of Planing , conduct and management of elections but in a very systematic way, past ideation of IT applications, the prototype is tried as a proof of concept and then it’s implementation is increased systematically.
An online app for citizens to report on the model code of conduct violations during the election period. The application is called as ‘cVIGIL’ denoting Vigilant Citizen and the proactive and responsible role he can play in the conduct of free and fair elections.
EVM Management System is designed to manage inventory of EVM units. Tracking of units from manufacturer to state, state to state, district to district. It also shows status of units as per election process.
ERO-Net is envisioned keeping in the mind the mandate of ECI, that no eligible voter be left behind irrespective of his language or physical ability. The system strives to make an applicant’s entry in e-roll unambiguous and error free without much of hassle.
National Voters Service Portal aims to provide single window quality services through user friendly interface for citizen to increase transparency and ease of access of information.
Provides single window common interface to the citizens for submitting their complaints,System forwards the complaints to appropriate authority & keeps the user informed about its progress.
Electronically transmitted Postal Ballot System (ETPBS) is developed by Election Commission of India, for the use of the Service Voters.This system enables the entitled service voters to cast their vote using an electronically received postal ballot from anywhere outside their constituency.
ECI Authenticator App administers the seamless and secure Two-Way Authentication using the various Algorithms which helps the users to log in securely without requiring SMS based OTP or E-Mail OTP.
Taking forward its continuous efforts of building an active democratic citizenry in the country, Election Commission of India has undertaken a new initiative by designing a Mobile Application for developing a culture of avid electoral engagement and making informed and ethical ballot decisions among citizens of the country.
The app aims to provide a single point of service and information delivery to voters across the country. The app provides following facilities to Indian voters:
A. Electoral Search (#GoVerify your name in the electoral roll)
Submission of online forms for New Voter Registration, shifting to a different
the constituency, for Overseas Voters, Deletion or Objection in the electoral roll, correction of entries & Transposition within Assembly.
C. Register Complaints related to Electoral Services and track its disposal status
D. The FAQ on Voter, Elections, EVM, & Results
E. Service & Resources for Voters & Electoral Officers
F: Find the Election Schedule in your area
G: Find all the candidates, their profile, Income Statement, assets, criminal cases
H: Find the Polling Officials and call them: BLO, ERO, DEO and CEO
I: Click a selfie after Voting and get a chance to be featured in the Official Voter Helpline App Gallery.
J: Download the list of Contesting candidates in PDF format and take the print out.
Important links for Election 2022
ચૂંટણીમા રોકાયેલા કર્મચારીઓ (પ્રિસાઈડિંગ ઓફિસર,પોલિંગ ઓફિસર, પટાવાળા) વગેરેને ચૂકવવા પાત્ર મહેનતાણાના દર

 

પ્રિસાઇડિંગ અને પોલીંગ ઓફિસર માટે મતદાન ટાકાવારી માટે ઉપયોગી એપ્લિકેશન

 

●કન્ટ્રોલ યુનિટમા ગ્રીન પેપર સીલ અને સ્ટ્રીપ સીલ વડે સીલીંગ કેમ કરવુ અને A B C D કેમ ગોઠવવી તેનો વિડીયો
પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર ના કાર્યો ની માહિતી  ફાઈલ
પ્રિસાઈડિંગ ઓફિસરની ડાયરી કેવી રીતે ભરશો તેની સમજ આપતો વિડીયો.
ચુંટણી દરમિયાન પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસરે કરવાની થતી તૈયારી ની માહિતી ફાઈલ.
વોટીંગ મશીન અંગે ની તમામ માહિતી ગુજરાતીમાં (દરેક બટન,શિલિંગ પ્રક્રિયા સ્ટેપ BY સ્ટેપ)
ચુંટણી સૌથી ઉપયોગી તમામ કવર (વૈધાનિક,બિન વૈધાનિક કવર,અન્ય કવર માહિતી) કયા કવર માં કઈ માહિતી આવે તેની ડીટેલ માહિતી
ચુંટણી દરમિયાન થતી કામગીરી શોર્ટકટ યાદી (એક પેજમાં)
પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર ની ડાયરી ની સમજ માટે નમુનો.
ચુંટણી માટે જરૂરી ૨ કલાકે આપવાના આંકડા માટે ને ૪ જુદા નમુના.
ચુંટણી ઉપયોગી કયા ફોર્મ પર કોની સહી આવે તેની સમજ માટે.
ચુંટણી જરૂરી મોકપોલ પત્રક અને તેનો  નમુનો
ચુંટણી માં જરૂરી PSO-5 ફોર્મ નો નમુનો (સૌથી જરૂરી)
સમગ્ર ચુંટણી પ્રક્રિયા માટે ઉપયોગી  પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર એપ્લીકેશન ખુબજ ઉપયોગી જરૂર થી ડાઉનલોડ કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *