અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

dpegujarat.in Primary Teacher Online Badli

By | October 31, 2022

 

જિલ્લા આતંરિક બદલી કાર્યક્રમ, જિલ્લા વિભાજન બદલી કાર્યક્રમ અને જિલ્લાફેર બદલી કાર્યક્રમ જાહેર

અહીથી ડાઉનલોડ કરો

ઓનલાઇન બદલી બાબત કોઈપણ સમાચાર કે માહિતી મળશે તો આ લીંક પર અપડેટ કરવામાં આવશે સમયાંતરે આ લીંક ઓપન કરી એક વાર વાંચી લેવું 

Director of Primary Education released . notification regarding Online Badli 2021.This is Good news for teachers. The interested teacher may apply online for Primary Teacher Online Badli Camp 2022 through official website dpegujarat.in

                    Government of Gujarat Education Department has Started Primary Teacher Online Badli website. All Candidate who interested for Badli can visit this website. Primary Teacher Online Badli official Notification declared. Candidates are advised to keep visit this page for more updates and information. Candidates can apply online form through official website dpegujarat.org After submit online application you can also submit print of application and document at TPEO office. dpegujarat.org Primary Teacher Online Badli teacher also known and search as gujarat primary teacher badli camp dpegujarat org allotment online teacher transfer gujarat primary teacher transfer online application online badli jilla fer badli form www.dpegujarat.org – Primary Teacher Transfer Online Badli (Antarik – taluka – Jilla – fer – Aras Paras)

 

મહત્વપૂર્ણ લિંક

પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોના ટૂંક સમયમાં જિલ્લાફેર આંતરીક બદલીના ઓર્ડરો થશે  (10/12/22 ન્યુઝ)

 

Important Date:

All Badali Camp | HTAT Camp | Badali Sudhara Tharav

ઓનલાઇન ટીચર ટ્રાન્સફર જિલ્લા આંતરિક કેમ્પમાં અરજી કરતી સમયે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો : નવી સૂચનાઓ: વર્ષ 2022

અરજી ફોર્મ ભરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની સૂચનાનો Video

ઓનલાઈન બદલી કેમ્પ અન્વયે રજુ કરવાનું પ્રમાણપત્ર

બદલી કેમ્પમાં અરજી કરવા અહી ક્લિક કરો

દરેક જિલ્લા ની ખાલી જગ્યા લિસ્ટ pdf

 

ONLINE BADALI CAMP  CAMP 2022-23

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

  • જિલ્લા વિભાજીત કેમ કરવા બાબતનો પરિપત્ર
  • Page 1. 
  • Page 2.

 

 

જામનગર જિલ્લામાં જિલ્લાફેર બદલી થી આવવા માંગતા શિક્ષકોની સીનીયોરિટીનું  લેટેસ્ટ પ્રોવિઝનલ લિસ્ટ જાહેર તા.1/11/2022 અહીથી ડાઉનલોડ કરો

 

ઓનલાઇન બદલી માટે કયા ડોક્યુમેન્ટસની જરૂર પડશે. ?? સૂચના વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ઓનલાઇન બદલી કેમ્પ ની જાહેરાત ન્યૂઝ પેપર માં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી તે વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ઓનલાઈન પોર્ટલ પર દર્શાવવાની થતી શાળાઓની ચકાસણી કરવા બાબત લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ઓનલાઇન બદલીની વેબસાઈટમાં અરજી કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

Office of the Director of Primary Education, Gandhinagar.
Things to keep in mind when applying for an online teacher transfer district internal camp
First of all the teacher will have to scan the latest passport size photo and signature number in 100 KB as well as the basis for changing the priority in 300 KB in advance and save it in mobile or computer.
The teacher applying online will have to register his / her school diascode, name of the school as per dias, pay center school diascode, name as per pay center school dias as well as teacher code as per SAS.
In addition to this, you have to get the advance print or write of the vacancies shown in your district by department and subject wise and also get the name and dice code of the school and its P.S.
Select the schools of your choice in advance and arrange them in order of priority.
When applying for an online Teacher Transfer District Internal Camp, first check your e-mail id. And registration has to be done from mobile number. For this click on the button below on the teacher transfer portal Fr de Camine irration
The applicant will then have to write his full name for registration. E-mail id And write the mobile number. District or town education committee will have to be selected. You will need to enter a password that you can remember. Password must be confirmed and captcha code must be written. On the register button
Click to register. Clicking on the Register button will bring a 3 digit OTP to your mobile. Your registration will be completed by entering the correct OTP and clicking on the submit button.
Now the applicant can enter the e-mail id registered in Login With Your Credentials on the home page. And will have to login with password. Enter the captcha code and login by clicking on the login button.
Forgot Password at the bottom of the home page if not logged in? Clicking on your mobile number will enter the password in your mobile.
 The page with your name will open as soon as you login. In which your full name, mobile number and e-mail id. Will come. The rest of the information you have to fill in carefully.
The first step is to choose the type of school. You will have to choose the right department from which primary school or upper primary school will show.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *