અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

આવી સ્કૂલ તમે ક્યાંય નહીં જોઈ હોય એસી વગર રણમા પણ ઠંડક આપે તેવી

By | September 6, 2022

આવી સ્કૂલ તમે ક્યાંય નહીં જોઈ હોય એસી વગર રણમા પણ ઠંડક આપે તેવી

મહત્વપૂર્ણ લિંક ગુજરાત 

ગુજરાતની આ સ્કૂલ જોઈ ચોંકી જશો !!!‌ અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક રાજસ્થાન 

સ્કૂલ નો વિડીયો-1 જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

સ્કૂલ નો વિડીયો-2 જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

સ્કૂલ નો વિડીયો-3 જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

આવી સ્કૂલ તમે ક્યાંય નહીં જોઈ હોય એસી વગર રણમા પણ ઠંડક આપે તેવી

https://project303.blogspot.com/2021/12/super-school-video-rajsthan.html

આવી સ્કૂલ તમે ક્યાંય નહીં જોઈ હોય એસી વગર રણમા પણ ઠંડક આપે તેવી

શાળા માટે જરૂરી વિડિયો દરેક મિત્રોએ જોવા લાયક છે અહીં આપવામાં આવેલી સ્કૂલ વિશે તમે જાણશો તેના વિડીયો જોશો એટલે ખરેખર તમને જ થશે અને નવા એ પણ લાગશે કે આ વિડિયો દરેક શિક્ષકોને બાળકો તથા તેના બાળકો શાળામાં ભણાવતા હોય તેવા તમામ વાલી મિત્રોએ આ વિડીયો એક વાર જરૂર જોવો જોઈએ આ વિડીયો શાળા નો વિડીયો છે ગુજરાત રાજ્ય ની બાજુમાં નજીકમાં જ આવેલ પાડોશી રાજ્ય રાજસ્થાન રાજ્ય ના વિડીયો છે રાજસ્થાન રાજ્ય સરસ મજાની શાળાઓના માવી છે તે શાળાને એવોર્ડ મળેલો છે રણ વિસ્તારની જોડે તે વિસ્તારમાં જ તૈયાર થઈ ગયા શાળા છે છતાં આ શાળામાં એક પણ એર કન્ડીશનર બનાવવામાં આવેલ નથી કહેવાનો મતલબ રણવિસ્તારમાં શાળા હોય તો એસી વગર ચાલે નહીં જતા આશા નું બાંધકામ એવી રીતે કરવામાં આવી છે ડિઝાઇન રીતે બનાવે છે કે રણ વિસ્તારમાં પણ ઠંડક બની રહી અને એની જરૂર ના પડી માટે તમામ મિત્રોએ આ શાળા નો વિડીયો જોવો જોઈએ દરેક મિત્રોને આવી શાળાઓના વીડીયો બતાવો જોઈએ અમને બાબતોમાં ટાઈમ બગડ્યા વગર શાળા બાપુ ના વિડીયો જોઇએ અને તેનો શિક્ષણ મેળવતા ના વિશે જાણવું જોઈએ માટે તમામ મિત્રોને વિનંતી કે તમારી પાસે આવી કોઈપણ માહિતી હોય અમે મારા પ્રોજેક્ટર સત્ર મળશે તેવી મૂકતા હોઈએ છીએ જે આપણે સાચા સમયે ઉપયોગી થશે અને જેટલી લાગશે માટે આપણી આસપાસ ચિત્ર પ્રાથમિક શાળામાં નોકરી કરતા શિક્ષકો માટે વિનંતી કરો કે આ ગ્રુપ ચાલુ છે તેઓ એડ થવું જોઈએ શાળા ને લગતી વિવિધ માહિતી ને પત્ર તથા પરિપત્ર સંકલન કરી એ મૂકવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે તમને આસપાસ જેટલા પણ બાળકોના વાલીઓ હોય તે તમામ મિત્રો સુધી આવી માહિતી વસ્તી કરવા માટે વિનંતી કરવામાં આવે છે 

આવી સ્કૂલ તમે ક્યાંય નહીં જોઈ હોય એસી વગર રણમા પણ ઠંડક આપે તેવી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *